Gravermedhjælper ved Aarestrup og Haverslev Kirker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som gravermedhjælper ved Aarestrup og Haverslev kirker, Rebild provsti er ledig og ønskes besat senest 1. august 2023 eller snarest herefter.

Gravermedhjælperen skal sammen med vores 2 gravere vedligeholde kirkegårdene ved begge kirker, varetage forskellige rengøringsopgaver samt vikariere for graverne ved gudstjenester og kirkelige handlinger når de har fri.

Stillingen er på 900 timer årligt, svarende til ca. 20 timer om ugen, med skiftende timetal i løbet af året. Der er fast månedsløn.

Det er graverne, der står for planlægningen og har det overordnede ansvar for kirkegårdene, men det forventes at gravermedhjælperen påtager sig medansvar. Der kan forekomme arbejde om aftenen samt weekend og helligdage 

Stillingen omfatter:

 • Ren- og vedligehold af kirkegårdene samt øvrige arealer.
 • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger( eks. bryllup, dåb og begravelser) når graveren har fri.
 • Renhold i præstegårdshaven
 • Rengøring af de offentlige lokaler i præstegården
 • Medhjælp i køkkenet i sognehuset ifm. kirkens arrangementer
 • Græs- og hækklipning.
 • Grandækning.
 • Rengøring af kirkens bygninger incl. sognehuset i Haverslev
 • Forefaldende opgaver.

Vi forventer, at du:

 • Er positiv og har respekt for kirkens handlinger og værdier.
 • Er imødekommende over for brugerne af kirken og på kirkegården, herunder at kunne møde pårørende i glæde og sorg.
 • Har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsråd, præst og øvrige ansatte.

Vi kan tilbyde:

 • Et godt arbejdsmiljø. Vi vil gerne skabe gode relationer
 • God oplæring i jobbets forskellige opgaver
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser eks. grandækning

Hvis du har lyst og mod på at indgå i samarbejdet, imødeser vi med forventning din ansøgning. Ansættelsessamtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens udløb. Der ansættes når den rette er fundet.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).  Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk . 

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til:


Graver ved Aarestrup kirke Karen Borup på telefon nr. 71789939. eller

Kontaktperson i Haverslev Jørgen Thomassen på tlf. 24419955

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rebild Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

HAVERSLEV MENIGHEDSRÅD, Haverslevvej, 9610 Nørager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Via e-mail: 8338fortrolig@sogn.dk

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844585

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet